Generalforsamling 2023


Marts 2023: Generalforsamling
Der afholdes
Ordinær generalforsamling
Lørdag D. 25.Marts Kl 10.00,
Den afholdes i
Havnehuset Tårsvej 215 4912 Harpelunde
" Hyttefadet "
Havnen er vært for Kaffe Øl og Vand
Dagsorden iflg.. vedtægterne
"
Indkomne forslag
"
Skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamling
På Bestyrelsens vegne