Generalforsamling 2022


Referat af Generalforsamling 2022 se PDF Dokument
Der afholdes
Ordinær generalforsamling
Lørdag D. 25.Marts Kl 10.00,
Den afholdes i
Sandby Kulturhus Tårsvej 92A 4912 Harpelunde
Det gamle bibliotek
Der afholdes samlet generalforsamling for både år 2020 og år 2021
Havnen er vært for Kaffe Øl og Vand
Dagsorden iflg.. vedtægterne
"
Indkomne forslag
"
Skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamling
På Bestyrelsens vegne
Document icon set
Marts 2022: Generalforsamling