Generalforsamling 2020


Juni 2021: Generalforsamling
Der afholdes
Ordinær generalforsamling
Fredag D. 26.Juni Kl 16,00
Den afholdes i
Havnehuset Tårsvej 215 4912 Harpelunde
" Hyttefadet "
Havnen er vært for Kaffe Øl og Vand
Dagsorden iflg.. vedtægterne
"
Indkomne forslag
"
Skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamling
På Bestyrelsens vegne
Document icon set
Referat af Generalforsamling 2020 se PDF Dokument